Rachel Hazes Wil Roxeanne Als Getuige Horen Over Oude Geschillen

Uitspraak hoger beroep Rachel Hazes volgt op 24 oktober

Rachel Hazes hoort volgende maand of haar dochter Roxeanne en haar voormalige zakenpartners alsnog door een rechter gehoord mogen worden. Het gerechtshof in Amsterdam doet op 24 oktober uitspraak, werd woensdag duidelijk tijdens de behandeling van het hoger beroep.

De rechtbank van Amsterdam bepaalde in juni dat Rachel haar voormalige zakenpartners Marieke van Beek en Rob Israël en Roxeanne alleen mocht horen over een factuur van 24.000 euro voor een coachingsprogramma en wees de rest van het verzoek dat Rachel deed af, omdat zij er geen belang bij zou hebben. De weduwe van André Hazes sr. ging daarop in hoger beroep. Rachel kreeg een paar jaar geleden een inzinking en gaf de toenmalige zakenpartners Van Beek en Israël in 2016 een volmacht om namens haar op te treden. Gedurende de volmacht, die duurde tot begin 2018, zouden haar belangen niet goed zijn behartigd.

Tijdens de zitting van woensdag benadrukte advocaat Royce de Vries, die Rachel bijstaat, dat Rachel niet goed geïnformeerd is over keuzes die de toezichthouders hebben gemaakt. Ook zou er misbruik zijn gemaakt van de volmacht. “De tapes bevestigen dat Hazes geheel niet op hoogte is gehouden door de gevolmachtigden”, lichtte hij toe, doelend op een drietal opnames van gesprekken die Hazes bezit. Het is daarom “van belang om de getuigen nog eens onder ede te horen”, stelde De Vries. “Het is onbegrijpelijk dat het verzoek maar beperkt is toegezegd.”

Dieven

De advocaat van Roxeanne, Van Beek en Israël stelde tijdens de zitting dat Van Beek en Israël worden “geframed als dieven, terwijl niet bewezen is dat ze tienduizenden euro’s naar hun rekening hebben gesluisd, zoals De Vries beweert”. Ook liet de advocaat weten geen nut te zien in een getuigenverhoor. “Alles blijkt getaped te zijn. Wat gaat een voorlopig getuigenverhoor de partijen verder brengen?”

Van Beek liet aan het einde van de zitting weten dat dit volgens haar “moet stoppen”. “Wij hebben ons met hart en ziel gegeven voor onze vriendin”, voegde Israël daaraan toe. “Rachel probeert een vertekend beeld neer te zetten.” Roxeanne was niet bij de zitting aanwezig, maar liet in een verklaring weten dat de eerdere uitspraak van de rechter bewijst dat er “aantoonbaar niets fout is gegaan”. Ze gaf aan blij te zijn de keuze te hebben om niet aanwezig te zijn.