Peter Gillis

Rechter niet mee in miljoenenclaim Gillis, verlaagt boete Kremers

De voorzieningenrechter in Noord-Nederland gaat niet mee in de miljoenenclaim die Peter Gillis bij zijn ex Nicol Kremers heeft neergelegd. Uit een rechtbankdocument dat het ANP heeft ingezien blijkt dat de rechter vindt dat Gillis zijn claim onvoldoende heeft onderbouwd. De rechter heeft het boetebedrag daarom verlaagd naar 104.000 euro. De rechter staat wel toe dat Gillis via een gerechtsdeurwaarder beslag laat leggen op onder meer privérekeningen van Kremers.

Onlangs werd bekend dat Kremers een boete van bijna 1,7 miljoen euro aan Gillis zou moeten betalen vanwege het niet nakomen van afspraken uit een vaststellingsovereenkomst die ze getekend heeft. In de vaststellingsovereenkomst zou onder meer staan dat Kremers zich niet mag uitlaten over haar relatie met de vakantieparkhouder. Dat deed ze wel en daarom eist Gillis geld.

Het bedrag van 1,7 miljoen euro was gebaseerd op onder meer artikelen waarin Kremers zich tegen de afspraak in over Gillis had uitgelaten. Gillis eiste per artikel een bedrag en daarnaast ook een bedrag per dag dat deze artikelen online te vinden waren. Inmiddels was dat bedrag opgelopen naar 2,2 miljoen euro. Volgens de rechter verwijzen de stukken echter uitsluitend naar eerdere publicaties waardoor deze niet als separate overtredingen kunnen worden gezien.

Praten over mishandeling

“Uit de stukken blijkt dat de heer Gillis op allerlei plaatsen beslag heeft gelegd op mogelijke tegoeden van Nicol omdat zij niet zweeg over de mishandelingen”, laat het management van Kremers desgevraagd weten. “Blijkbaar waren dat geheimen waarover zij niet van hem mocht spreken volgens een overeenkomst die Nicol onder dwang zou hebben moeten tekenen. Een overeenkomst die uiteraard volstrekt ongeldig is.”

Afgelopen dinsdag liet het management van Kremers al weten dat zij niet van plan is om de boete te betalen omdat de vaststellingsovereenkomst onder dwang zou zijn getekend en daarom ongeldig is. Het management stelde toen al dat zij een eventuele rechtszaak over de boete met vertrouwen tegemoetzien.

Gillis en Kremers zijn ondertussen ook betrokken bij een strafzaak tegen de Massa is Kassa-ster. Justitie verdenkt Gillis ervan dat hij Kremers onder meer in haar rug en neus zou hebben gebeten. Het is nog onduidelijk wanneer deze zaak voor de rechter wordt behandeld.