Kort Geding Over Erfenis Van Jan Des Bouvrie

Familie Des Bouvrie hoopt erfeniskwestie snel af te sluiten

De familie Des Bouvrie hoopt dat zij snel een regeling kunnen treffen over de erfenis van interieurontwerper Jan des Bouvrie. Dinsdag stonden de erven van Des Bouvrie tegenover elkaar in de rechtbank in Utrecht. Alle aanwezigen gaven tijdens de bodemprocedure aan te hopen dat de kwestie spoedig wordt opgelost.

Volgens Monique, de weduwe van de in 2020 overleden interieurontwerper, zou het veel rust geven als er een regeling getroffen kan worden. Ze gaf ook aan dat het proces al lang duurt en het heel emotioneel voor haar is. Ook zoon Jan zei te hopen dat de partijen er snel uit kunnen komen. “Het is misschien tijd dat we er met zijn allen een punt achter kunnen zetten.”

Nicole en Jean-Marc, die de bodemprocedure waren gestart, sloten zich daarbij aan. De oudste kinderen van Des Bouvrie uit zijn eerste huwelijk, spraken over de impact die de zaak op hen heeft. Jean-Marc sprak van een “heel zware impact” en ook Nicole gaf aan het moeilijk te vinden. Zij wees op het waardige afscheid dat de familie had genomen van Jan en hoopte dat nu ook afscheid genomen kan worden van de procedure.

Tijdens de behandeling van de zaak ging het onder meer over de vaststelling van de hoogte van de legaten voor de kinderen van Jan des Bouvrie en de wijze waarop deze worden uitgekeerd.