Rachel Hazes Wil Roxeanne Als Getuige Horen Over Oude Geschillen

Dit is de uitspraak in rechtszaak Rachel Hazes

Marieke van Beek moet van de rechter de documenten van Melvin Produkties die zij na beëindiging van haar werkzaamheden daar nog in handen had, teruggeven aan het productiebedrijf van Rachel Hazes. Dat werd maandag in het kort geding dat Hazes had aangespannen bepaald. Privébeeldmateriaal dat Van Beek nog in handen had, hoeft zij van de rechter niet te vernietigen.

Van Beek was tot 1 maart 2020 officemanager van Melvin Produkties en moest na de beëindiging van haar contract de documenten die zij nog in bezit had, teruggeven aan het bedrijf. Dat had zij tot op heden nog niet gedaan. Van Beek had de volledige administratie van het productiebedrijf nog in handen. Ook had zij een back-up gemaakt van de bedrijfsmailbox. Aan tenminste één derde partij heeft Van Beek e-mails met bijlagen van het bedrijf verstuurd, bleek tijdens de zitting. De rechter oordeelde dat Van Beek de back-up moet teruggeven en een overzicht moet maken van welke stukken zij aan wie en wanneer heeft verstrekt.

Het bedrijf van Hazes had ook geëist dat Van Beek medische informatie en privébeeldmateriaal van de familie Hazes zou vernietigen, maar die eis werd door de rechter afgewezen. Omdat Hazes voor het grootste gedeelte gelijk heeft gekregen van de rechter, moet Van Beek ook de proceskosten voor Hazes betalen.