Bernhard

Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff-Roelfzema was niet altijd een fan van prins Bernhard

Oorlogsheld en ‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff-Roelfzema (1917-2007) mag dan levenslang een oprechte makker zijn geweest van de inmiddels overleden prins Bernhard, in de Tweede Wereldoorlog liet de legendarische Engelandvaarder zich toch een keer weinig lovend uit over de man van prinses Juliana. ‘De Prins belooft altijd alles, maar doet nooit iets’, zou hij hebben gezegd tegen raadsadviseur van het ministerie voor Algemeene Oorlogsvoering van het Koninkrijk C. Warners.

Het valt te lezen in een stuk dat Warners in 1943 opstelde voor ‘den minister-president persoonlijk’ en dat nu is vrijgegeven door het Nationaal Archief. Warners had kennelijk op dat moment ook geen hoge pet op van ‘de min of meer kinderlijke en daardoor levensgevaarlijke werkzaamheden’ van de groep Hazelhoff-Roelfzema, enkele Engelandvaarders die verzetswerk deden vanuit Londen, waar de regering inclusief koningin Wilhelmina tijdens de bezetting bivakkeerde. Ook Bernhard huisde er en werd nog lange tijd daarna door velen geprezen om zijn werk tijdens de oorlogsjaren.

Warners lijkt nogal een Oranjeklant te zijn geweest: ‘Zonder zijn Koningin in volle glorie is het Nederlandsche volk zichzelf niet’, schreef hij. Hij dichtte het koninklijk huis een “onaanraakbare verhevenheid” toe. Warners vindt genoemde opmerking over Bernhard dan ook een ‘gebrek aan eerbied bij den heer Hazelhoff-Roelfzema’, die ‘Zijne Koninklijke Hoogheid meende te mogen doen deelen in zijn persoonlijke oordeel door een uitlating tegenover Lovink en mij: ‘De Prins belooft altijd alles, maar doet nooit iets.”