Wat is er aan de hand met Edwin de Roy?

Nadat hij een tijdje van de aardbodem leek te zijn verdwenen, wordt Edwin de Roy van Zuydewijn weer dagelijks in Amsterdam gezien. Het nieuwe huwelijk van zijn grote liefde heeft hem getekend...

Edwinde Roy van Zuydewijn lijkt nog altijd niet te kunnen verkroppen dat ’zijn’Margarita nu met een ander is getrouwd. Volgens een vriend treurt hij nog elkedag om zijn verloren relatie en is het er zelfs de reden van dat hij niet instaat is een nieuwe vriendin te vinden. Ook uiterlijk is het verdriet van hemaf te lezen. In amper een paar maanden tijd veranderde Edwin de Roy vanZuydewijn aanzienlijk. Zijn haren werden grijzer, hij werd ouder en bovendienook magerder. Wie hem nu in Amsterdam-Zuid ziet, kan niet anders danvaststellen dat Edwin de Roy van Zuydewijn moeilijke tijden heeft meegemaakt endat zijn uiterlijk daar onder te lijden heeft gehad.

Torenhogeclaims

’Hethuwelijk van Margarita vreet aan hem. Hij heeft het in de periode rond debruiloft heel moeilijk gehad. En dat is nu aan hem te zien. Hij zegt wel eensdat zijn hond Pablo de enige vriend is die hij heeft. Dat is niet zo, maar hetzegt wel iets over zijn eenzaamheid. Edwin had echt gedacht met Margarita oudte worden. En nu hij haar definitief heeft verloren, lijkt hij eindelijk te inte zien dat hij zonder haar verder moet. Het heeft zijn strijdlust veranderd.Ik weet niet of hij nog zo gedreven is als voorheen. Ik vind vooral dat je aanhem kunt zien dat het een en ander hem heel zwaar is gevallen,’ aldus eenvriend die liever niet bij naam wordt genoemd.

Onlangstrouwde prinses Margarita met Tjalling ten Cate. En daarmee verdween definitiefEdwin’s laatste stukje dat hem aan de Nederlandse koninklijke familie bond.Edwin is alleen nog voor de kerk met de prinses getrouwd. Maar er zou ook daareen plan in werking zijn getreden om het huwelijk definitief en met toestemmingvan het Vaticaan te laten ontbinden. Het kan echter jaren duren voordat hethuwelijk ook uit de kerkboeken is geschrapt.

Maar waar Margarita een nieuw leven is begonnen blijftvoor Edwin veel zoals het was. Hij woont nog altijd bij zijn moeder inAmsterdam-Zuid en heeft voorzover bekend nog geen nieuwe baan. Voor zijninkomen is hij volledig afhankelijk van anderen. Edwin noemde het zelf eensoort zakgeldsituatie. Daarnaast liggen er nog torenhoge claims van het kleinelegertje advocaten dat Edwin in de afgelopen jaren heeft vertegenwoordigd engeadviseerd. Zodra Edwin weer geld gaat verdienen, zullen die advocatenproberen hun claim te innen. Opmerkelijk genoeg is Edwin nooit ingegaan op eenaanbod van premier Balkenende om over een schadevergoeding van de staat teoverleggen. De minister-president bood de mogelijkheid hiertoe aan in een briefdie hij destijds aan Margarita en Edwin stuurde. In deze brief maakteBalkenende ook excuses voor het feit dat het Kabinet van de Koningin, zonderdaartoe bevoegd te zijn, onderzoek naar het verleden van Edwin de Roy vanZuydewijn had gedaan. Edwin en Margarita waren van plan de staat en dekoninklijke familie voor de rechter te slepen, maar zover is het nooit gekomen.

Tv-presentator?

Ook de bedrijven van Edwin de Roy van Zuydewijn bestaanniet meer. Naar eigen zeggen was hij ooit een zeer succesvol ondernemer, maarna zijn huwelijk met de prinses zou zijn zakenleven door tegenwerkingonmogelijk zijn gemaakt. Ook dreigt Edwin al jaren een boek uit te brengen metdaarin zijn verhaal over zijn leven als lid van de koninklijke familie. Maartot dusverre is er nog niets verschenen en lijkt er geen uitgever te zijn voorEdwin’s boek.

Even leek het er op dat Edwin een nieuw leven zou kunnen beginnenals presentator. Hij zou zelfs een keiharde toezegging hebben gehad van RTL omhet programma Van Del Tot Dame te presenteren, maar uiteindelijk werd daarvanaf gezien. De zender moest hem vervolgens wel een schadevergoeding betalen.Edwin voerde wel met enig succes een rechtszaak tegen Albert Verlinde, die hemeen schadevergoeding moest betalen. Of dat geld in de zakken van Edwin of bijdiens schuldeisers is beland, is niet bekend.

Insiders zeggen dat het voorEdwin de Roy van Zuydewijn nooit mogelijk zal zijn een geheel nieuw leven tebeginnen in Nederland. Daarvoor is zijn naam te bekend. Er gaan al jarenlanggeruchten dat hij een nieuwe start zou willen maken in het buitenland, maar totdusverre is daar niets van gekomen. En dus woont hij nog altijd bij zijn moederin Amsterdam-Zuid. Voor een man die ooit een eigen kasteel bezat, en in en uitkon lopen bij de Nederlandse koninklijke familie moet dat een hard gelag zijn.En dat is aan hem te zien.