Verhaal over verwende Gordon niet verzonnen

Weekend publiceerde deze week het verhaal van Nathalie over Gordon, waarin zij vertelde dat de presentator helemaal niet zo aardig is als hij doet voorkomen. De Telegraaf ging in op het artikel en suggereert dat alles is verzonnen. Dit is echter totaal niet waar.

De Telegraaf schrijft dat Nathaliebenaderd is om vervelende dingen over Gordon te zeggen. “Ik was het er helemaalniet mee eens. Ik wilde alleen vertellen wat we gedaan hebben. Ze hebben mijnwoorden helemaal verdraaid”, zou ze tegen de krant gezegd hebben.

Onze verslaggever Boris van Zonneveldheeft Nathalie inmiddels gesproken. “Ze vindt het vervelend hoe het isgelopen”, vertelt hij. “Ze zegt dat zij De Telegraaf helemaal niet gesprokenheeft. Ze heeft hen alleen een email gestuurd.” Ook SBS Shownieuws besteeddeaandacht aan het verhaal. ‘Nathalie vertelde mij dat de redacteur vanShownieuws haar belde en dat hij haar dingen wilde laten zeggen als dat ze boosis op Weekend. Omdat ze dat niet wilde, is dat telefoongesprek niet gequote inde uitzending van Shownieuws.’ 

Weekend heeft het hele gesprek metNathalie op band staan, dus het bewijs van het interview is er. Haar woordenzijn niet verdraaid, alles wat in het artikel staat heeft ze gezegd.

Gordon reageert op zijn website, datWeekend hem in een kwaad daglicht wil stellen. “Het is een schande dat een bladmensen betaald om dingen te laten zeggen die helemaal niet waar zijn”, schrijftde krullenbol. “Nog kwalijker is het feit dat ze op deze manier moedwillig mijngoede naam door het slijk halen en er bewust schade mee berokkenen. Ik laatmijn advocaat vandaag nog reageren en sommeren tot rectificatie.”

Weekend heeft echter nog niets vernomenvan de presentator. Waarschijnlijk is hij er inmiddels achter dat hij geen pootheeft om op te staan. Dat kan ook blijken uit het feit dat De leugen regeertGordon en Boris vrijdagavond in de uitzending wilde hebben om erover indiscussie te gaan. Boris zegde toe, maar Gordon wil volgens de redactie van hetprogramma niet meewerken en daarom gaat het item niet door.