Stopt Jan Smit vroegtijdig met zingen?

Hoewel Jan Smit juist tijdens zijn verplichte rustperiode het zingen behoorlijk miste, weet hij een ding zeker: hij zingt niet tot het einde door! Openhartig vertelt Jan aan Weekend over zijn toekomstplannen en hoe hij de laatste tijd is veranderd. ''Ik ben me heel erg bewust geworden van wie ik eigenlijk ben.''

In tegenstelling tot wat velen zullen verwachten, is Jan Smit juist derust zelve voorafgaand aan zijn optreden in het Olympisch stadion.Genietend van een broodje hamburger komt de zanger aangewandeld, zondereen spoor van zenuwen. Aan Jan’s optreden tijdens de opening van hetmeerdaags sportevenement van MEE Nederland is door de organisatieoverigens niet veel gehoor gegeven. Voor één keer blijven de hordesfans dus achterwege. Hoewel Jan dat dit keer niet zo heel erg vindt, heeft hij normaal gesproken geen problemen met de hysterische fans dieachter hem aanlopen. “Na twaalf jaar went dat wel. Maar ik verbaas meer nog steeds over dat mensen mij willen zien optreden. Er zijn zoveelartiesten, waarom vinden ze uitgerekend mij dan zo leuk?”

Die vraag is niet helemaal onterecht, want er is een tijd geweest datJan minder populair was. “Ik begon met een liedje over mijn oma. Endaarna kwamen er liedjes als ’Pappie, waar blijf je nou?’ Ik begrijpheel goed dat jongeren het niet cool vinden om met dat soort nummersmee te zingen. Nu maak ik meer commerciële muziek. Dat spreekt meermensen aan. Die overstap heb ik overigens niet bewust gemaakt. Het ismeer gekomen omdat ik zelf mijn liedjes ben gaan schrijven. Ik maak demuziek die in me opkomt. Juist door met je gevoel te schrijven, behoudje diversiteit. En daardoor onderscheid ik mij van de rest. Ik benbegonnen met schrijven toen ik vijftien jaar was. Maar naarmate jeouder wordt, krijg je meer levenservaring en kun je uit meer dingenputten om over te schrijven. Soms word ik ’s nachts wakker met eentekst of een melodietje in mijn hoofd. De ene keer is dat ietsvrolijks, maar de andere keer kan dat juist een heel persoonlijkenummer met diepgang zijn.”

Hoogtepunt

Jan vervolgt: “Ik ben de laatste tijd heel erg veranderd. Sinds deoperatie, maar ook sinds ik Yolanthe heb leren kennen. Ik ben me heelerg bewust geworden van wie ik eigenlijk ben. Als artiest word ik ophanden gedragen. Alles draait dan om mij. Maar toen ik een relatiekreeg, kwam daar een hele familie en een vriendenkring bij. Die haddenal een eigen leven en daarin draaide niet alles om Jan Smit. Dan merkje ineens dat het heel normaal en belangrijk is om interesse in anderente tonen. De afgelopen maanden heb ik ook ontdekt dat ik een heel leuksociaal leven heb. Na de operatie viel ik heel erg terug op mijnvrienden en mijn familie. Ik heb mijn sociale contacten weer evenkunnen onderhouden en dat voelt goed. Ik voel me lekkerder, ook als ikop het podium sta. Ik heb nu meer rust. Mijn leven draait nog wel omwerk, maar op een andere manier. Ik plan het nu zo dat ik ook tijd voorandere dingen heb. Morgen ga ik bijvoorbeeld voetballen met vrienden enzondag heb ik een zwagerdag. Ik heb m’n optredens nu zelfs zo ingedeelddat ik alle Nederlandse EK-wedstrijden kan zien. Maar begrijp me nietverkeerd, ik vind mijn werk nog steeds hartstikke leuk. Hoewel ik nietin het harnas wil sterven. Misschien ben ik over dertig jaar welgestopt. Ik kan me voorstellen dat ik dan op m’n hoogtepunt zit enalles heb bereikt wat ik wilde. Dan is het tijd voor de nieuwegeneratie. Misschien stort ik me dan wel op het schrijven van liedjesvoor anderen.”

Nu Jan weer optreedt, lijkt het hem weer voor de wind te gaan. Hetwachten is alleen nog op de oplevering van zijn droomhuis. Toch wordter al volop aan de inrichting gewerkt, hoewel Jan dat grotendeels aanz’n vriendin Yolanthe overlaat. “Vrouwen hebben dat inzicht, mannenniet. In dat opzicht ben ik echt een Hollandse boer. Maar zij kan datnu eenmaal veel beter dan ik. Als het goed is, kunnen we er na de zomerin,’ zegt hij. Maar dat is voor latere zorg. Eerst is het tijd om op tetreden. Na de aankondiging stuift Jan naar voren, het podium op. Volovergave zet hij zijn laatste singel in: ’Dan volg je haar benen’. Hetkomende halfuur is het swingende publiek weer van hem!”