Paul de Leeuw en Stephan: extra verliefd na relatiecrisis

Het zal je maar gebeuren: op een ochtend zit je rustig aan de ontbijttafel met manlief en kinderen en dan lees je dat je in een restaurant grote ruzie hebt gehad met je partner. Een relatiecrisis zou dreigen. Het overkwam Paul de Leeuw en zijn echtgenoot Stephan Nugter onlangs.

Een groot ochtendblad bracht het nieuws dat de twee mannen in eenrestaurant hardop een ruzie zouden hebben uitgevochten. Stephan verweetPaul nooit thuis te zijn. En Paul verweet zijn partner, volgens dekrant, dat er geen begrip was voor zijn overvolle agenda. De mannenzouden hun gesprek zo luid hebben gevoerd, dat de overige gasten in hetrestaurant de felle discussie woord voor woord konden volgen.

Paul reageerde woest na lezing van het artikel en verklaarde dat hij ophet genoemde tijdstip helemaal niet met zijn echtgenoot in eenrestaurant was geweest. Maar later bleek dat Paul en Stephan weldegelijk op een ánder moment en in een ánder restaurant een fiksediscussie hadden gehad. Van ruzie was echter volgens de presentator vanhet succesvolle programma Mooi! Weer de Leeuw geen sprake geweest.’Ruzie is slaande deuren of irish coffee’s in elkaars gezicht gooien ofje vork tussen de ogen van je partner prikken,’ liet hij weten.

Een pittige discussie komt echter in elke relatie wel voor en lijktalleen maar goed te zijn. Het doet aan de liefde voor elkaar niets af.Paul en Stefan mogen elkaar dan af en toe flink de waarheid kunnenvertellen, toch lijkt er niets mis met hun huwelijk. Na afloop van depresentatie van het tijdschrift l’Homo, waarvan Paul het eersteexemplaar in ontvangst had genomen, liepen hij en Stefan innig gearmddoor zonnig Amsterdam. En daarmee werden de laatste twijfelsweggenomen. Tussen Paul en Stephan is het allemaal weer goed.