Nance wil trouwen na haar bevalling

Nance wil graag ten huwelijk gevraagd worden door haar vriend Pico, baron van Sytzama, maar hij heeft volgens de zwangere presentatrice heel andere dingen aan zijn hoofd. Toch staat ze erop dat hij binnenkort met een aanzoek komt. Maar trouwen wil ze pas als de baby is geboren.

Het huwelijk tussen Nance en Pico zou in één opzicht uniek zijn. Nancekomt uit een redelijk eenvoudig milieu, haar vader isvrachtwagenchauffeur en haar moeder schoonmaakster, terwijl Pico vanadel is. Hij is baron van Sytzama. Het geslacht van de Sytzama’s gaathonderden jaren terug. Pico is genoemd naar een beroemde voorouder,Maurits Pico Diederik baron van Sytzama, die in de achttiende eeuwleefde. Nance’ Pico heet voluit Pico Maurits Lodewijk baron vanSytzama. Zijn voorouder was de zoon van een cavalerieofficier en TweedeKamerlid, gouverneur van Friesland en werd onderscheiden als Commandeurin de Orde van de Nederlandse Leeuw. Nu Nance in januari gaat bevallen,zit ook het huwelijk in de planning, vertelt ze aan Weekend. “Voor deexacte datum moet je bij Pico zijn, maar die heeft nu heel anderedingen aan zijn hoofd dan zich bezighouden met een aanzoek. Maar ik zouhet wel heel prettig vinden om op mijn eigen feest te mogen drinken,dus in dat opzicht wachten we nog een paar maanden.” Waarmee hethuwelijk in elk geval is aangekondigd.

Lees het hele artikel in de Weekend van deze week.