Micky Hoogendijk bezocht psycholoog

Micky Hoogendijk (39) heeft vele uren op de bank bij de psycholoog doorgebracht omdat ze heel veel moeite heeft met het maken van beslissingen.

“Ik ben zo slecht in het maken vanbeslissingen. Ik denk eindeloos na over de voor- en nadelen en blijf urenlang wikken enwegen over wat ik moet doen. Dan bel ik mijn vrienden voor advies en ik vraagAdam om zijn mening, om er vervolgens niets mee te doen en me onzeker te voelenover mijn eigen beslissing,” schrijft de vriendin van Adam Curry op haar blog.

Micky heeft al haar hele leven last van ditprobleem. Zo erg, dat ze besloot een psycholoog te bezoeken. “In heb er veelover gepraat met mijn psycholoog. Volgens haar heb ik weinig zelfvertrouwen enmoet ik meer in mezelf en wat ik kan doen geloven.”

Een vriend wees Micky op een methode die haar tegenwoordighelpt bij het doorhakken van knopen. Alsze het even niet weet gaat ze staan, doet ze haar ogen dicht en stelt zichzelf eenvraag. Als haar lichaam naar voren leunt is het positief en als haar lichaamnaar achter wijkt en in elkaar krimpt is het geen goed idee.

Wellicht een goede tip voor anderetwijfelaars?