Koninklijke gasten in de Nieuwe Kerk

In de Nieuwe Kerk zijn koninklijke gasten en de afvaardigingen van bevriende landen bijeengekomen. In de Nieuwe Kerk wordt koning Willem-Alexander ingehuldigd.

Zo zijn zelfs kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako van Japan aanwezig. Na jaren komen zij eindelijk weer eens in de openbaarheid. Ook de vorstenhuizen van onder meer Noorwegen, Denemarken, Liechtenstein, Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vertegenwoordigd.