Kinderen musiceren voor koningin in Haarlem

Koningin Máxima was donderdagochtend op de openbare basisschool De Wilgenhoek in Haarlem. Ze verdiepte zich daar in een muziekproject voor kinderen. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vergezelde de koningin bij het bezoek.

 

Het project heet 'Ieder kind een instrument' en heeft als doel muziekeducatie in de wijk te verankeren. In tenminste drie Haarlemse wijken maken leerlingen uit groep 5 en 6 kennis met verschillende muziekinstrumenten, waarna ze tien weken les krijgen op het instrument van hun keuze. Daarna kunnen ze buiten schooltijd deelnemen aan muzieklessen in hun eigen wijk. Het plan is om twee wijkorkesten op te richten.

Het muziekproject is een initiatief van Hart, centrum voor kunst, cultuur, kennis en muziek in Haarlem. Hart neemt deel aan het programma Kinderen maken muziek van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.