Homo-prijs voor Arie Boomsma

Presentator Arie Boomsma is door homobelangenorganisatie COC onderscheiden met de Bob Angelo Penning

Ariemocht de penning in ontvangst nemen omdat hij heeft bijgedragen aan de acceptatievan homoseksuelen in religieuze kring. Bob Angelo was overigens de oprichter van het COC.

Door de lichte en liefdevolle wijze waarop hijhet onderwerp bespreekbaar maakt, vindt het COC Arie Boomsma een rolmodel voorchristelijke jongeren die op een open wijze met homoseksualiteit willen omgaan.

Arie, die zelf Christen is, zorgde vorig jaarvoor opschudding door te poseren voor L’HOMO, de homo-editie van het bladLinda. “God maakt geen onderscheid tussen mensen, die houdt net zoveel vanhomo’s als van hetero’s,” was Arie’s reactie. Een schorsing van zijn toenmaligewerkgever de Evangelische Omroep was het gevolg daarvan.

Arie bleef niet lang werkeloos, want de KROwilde hem hem graag een contract aanbieden. Daar gaat Arie een programma makenover de coming-out van jongeren die homo, lesbisch, biseksueel of transgenderzijn.