Schermafbeelding 2022 12 07 Om 00.45.10

Hoe werkt eigen risico bij een zorgverzekering precies?

Iedereen die in Nederland woont of werkt en ouder is dan 18 jaar, moet minimaal het basispakket van een zorgverzekering afsluiten. Hiermee ben je verzekerd voor onder meer de huisarts, behandeling in het ziekenhuis en voorgeschreven medicijnen. Toch is het niet zo dat een verzekeraar al deze kosten dekt. Het kan namelijk zijn dat je zelf opdraait voor (een deel van) de kosten als je zorg nodig hebt. Dit komt doordat je bij een zorgverzekering te maken krijgt met eigen risico. Omdat niet iedere Nederlander precies weet hoe dit zit, leggen we je in deze tekst uit hoe het eigen risico bij een zorgverzekering werkt.


Wat is eigen risico ook alweer?
De meeste mensen hebben weleens gehoord van eigen risico, maar toch weet niet iedereen precies wat onder eigen risico valt. Wanneer we het over eigen risico hebben, bedoelen we het bedrag dat je zelf betaalt voor zorgkosten die binnen de basisverzekering vallen. Het eigen risico is in het leven geroepen door de overheid om mensen bewuster te maken van zorgkosten. Daarnaast is het bedoeld om de zorg in Nederland voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden.

Onderscheid tussen verplicht en vrijwillig eigen risico
Bij zorgverzekeringen wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten eigen risico’s: verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico. Om verwarring te voorkomen, gaan we hieronder in op beide soorten.

– Verplicht eigen risico
Voor iedere zorgverzekering die Nederlanders van 18 jaar en ouder afsluiten, geldt een wettelijk verplicht eigen risico. De hoogte van dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de overheid. Het verplicht eigen risico is in 2022 385 euro en dit bedrag blijft in 2023 gelijk. Jouw zorgkosten worden pas vergoed uit de basisverzekering als jouw verplicht eigen risico ‘op’ is. Kost de zorg die je gehad hebt 500 euro? Dan betaal je hier zelf 385 euro van. De resterende 115 euro wordt vergoed door je verzekeraar. Het eigen risico geldt per kalenderjaar, waardoor je dit slechts eenmaal op hoeft te maken.

– Vrijwillig eigen risico
Bij het afsluiten van een zorgverzekering kun je ervoor kiezen om het verplicht eigen risico te verhogen met een vrijwillig eigen risico. Het vrijwillig eigen risico staat standaard op 0 euro, maar je kunt dit vaak verhogen met 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Het vrijwillig eigen risico wordt bij het verplicht eigen risico opgeteld, waardoor je zelf opdraait voor een groter deel van de zorgkosten. Hier staat tegenover dat je minder premie betaalt.

Wanneer betaal je geen eigen risico?
Je betaalt niet altijd eigen risico over zorgkosten. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een aanvullende tandarts verzekering hebt afgesloten. Aanvullende verzekeringen zijn namelijk vrij van eigen risico. Daarnaast zijn er bepaalde zorgkosten uit de basisverzekering waar je geen eigen risico over betaalt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost, verpleging en verzorging in je eigen omgeving, reiskosten en nacontroles van orgaandonoren, bevalling en verloskundige hulp en kraamzorg. Je betaalt ook geen eigen risico als je chronisch gebruik maakt van geneesmiddelen en je eenmaal per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek hebt.