Het verborgen verdriet van Liz Snoyink

Liz Snoyink heeft nauwelijks nog contact met haar zoon Ezra, die een nieuw leven is begonnen in Japan. Hij lijkt nagenoeg alle banden met Nederland te hebben verbroken, tot groot verdriet van de actrice. Liz vertelde dat haar zoon meer contact heeft met zijn vader dan met haar...

Er kan veel van de familie Krabbé gezegd worden, maar nietdat ze geen ambities hebben. Jeroen Krabbé werd een wereldberoemd acteur, zijnzoon Martijn een succesvol presentator en broer Tim is een gevierd schrijver.En nu lijkt Ezra Krabbé, zoon van Tim en Liz Snoyink, hard op weg om in Japaneen beroemde sportman en schrijver te worden.

Ezra verliet op zijn zestiende het huis, waar hij sinds descheiding van zijn ouders met zijn moeder woonde, om een jaar in Japan te gaanwonen. Hij was op zijn twaalfde al op eigen initiatief begonnen met Japansstuderen. Via internet had hij boeken besteld om de karakters te bestuderen envoor zijn dertiende verjaardag kreeg hij een cursus Japans. Momenteel studeerthij Japanse letterkunde. Volgens Tim wil zoon Ezra een Japanse schrijverworden, maar ook op sportgebied timmert hij aan de weg. Hij doet met succes aankyokushin karate.

Voor Liz is het een drama, zo vertelde zij onlangs in eenuitzending van Profiel. ’Ezra woont heel ver weg en we hebben ook weinigcontact. Hij leidt zijn eigen leven en is heel druk bezig met van alles en nogwat. Tim is pas bij hem geweest en toen hij terugkwam zei hij: ’Hij heeft onsniet nodig.’ En dat is precies wat het is. Hij doet het allemaal zelf enalleen. En heel ver weg,’ vertelde Liz. En: ’Het is zo verdrietig. En heel ergpijnlijk. Voor mij meer dan voor Tim. Die kan er beter mee omgaan. Tim heeftook meer contact met hem, want hij zit altijd achter zijn computer en is vaakonline. Ezra ziet dat als hij zelf met de computer bezig is.’

Lees het hele verhaal in de Weekend van deze week.