Glennis Grace geniet van succes

Ze zingt al zo lang ze zich kan herinneren, maar de echte doorbraak van de 32-jarige Glennis Grace liet nog steeds op zich wachten. Nu met haar succesvolle cover van Volumia!’s Afscheid, lijkt het geluk aan haar kant.

Ik heb geknokt om te komen waar iknu ben. Hoewel ik me meer dan eens af heb gevraagd waarom een doorbraakop zich liet wachten, ben ik er nu van overtuigd dat ik die tijd nodigheb gehad om me voor te bereiden op dit succes,’ vertelt Glennis vandaagin de Telegraaf. ’Sommigen zijn zo ontroerd door mijn stem, dat ze spontaanbeginnen te huilen als ze me zien. Dat is toch haast niet te bevatten?’

Morgen komt haar album One Night Onlyuit. De cd is een opname van haar concert in het Amsterdamse Dauphine.Een avond die Glennis niet snel meer vergeet. ’Die avond stond al langgepland, maar na de Beste Zangers van Nederland zat het stampvol, de zaalwas te klein. Te gek dat ze allemaal voor mij kwamen,’ vertelt ze. Endat is wel andere koek als je bedenkt hoe het er vroeger bij de zangeresaan toe ging. ’Omdat ik nogal verlegen was, zette ik de ramen van mijnzolderkamertje open. Zo waren de bewoners van de Jordaan mijn publiek,maar konden ze me niet zien. Dat vond ik wel zo veilig,’ aldus Glennis.

Hoewel haar échte succes nu pas aanbreekt,stond Glennis op haar zesde al voor het eerst op het podium en was ze zestientoen ze de Soundmixshow won met haar act als Whitney Houston. Op haar negendekreeg ze van haar opa haar eerste studio. ’Hij kwam iedere dag om te kijkenhoe het met het zingen ging. Met die studio kon ik verder bouwen aan dedroom die ik had: zangers worden. Daarvoor ben ik mijn opa eeuwig dankbaar.’Haar opa overleed aan leukemie nog voor er echt succes werd geboekt. ’Hijkijkt vanaf een wolk mee,’ vertelt ze. ’Hij heeft de wasdom van mijncarrière niet mee mogen maken. Wat zou hij dit mooi hebben gevonden.’