Gerard Joling in de etalage

Gerard Joling krijgt een nieuw wassenbeeld in Madame Tussauds. De beeldhouwers werken van vrijdag tot zondag aan het hoofd van de zanger in de etalage van het museum in Amsterdam.

Joling heeft al twee keer geposeerd voor zijn beeld en poseert vrijdag voorde derde keer in het raam voor de beeldhouwers. Als zijn hoofdtot in de details is bijgewerkt wordt het naar Londen gestuurd en wordthet in de was gegoten.

In 1987 was Gerard de eerste Nederlandse popartiest in Madame Tussauds.Zijn beeld werd echter weggehaald, omdat het niet meer goed leek op deouder geworden Joling.