Gerard Joling boos op Eric van Tijn

Gerards hit ‘Engel van mijn hart’ won gisteren de Publieksprijs voor het Beste Nederlandse Lied uit 2009. Eric van Tijn weigerde de award echter aan Gerard uit te reiken.

“Dit is een enorme domper. Te triest voorwoorden,” reageert de volkszanger die voor deze avond andere werkzaamheden afzegde in De Telegraaf.

Producer en X Factor-jurylid Eric van Tijn zougisteren de award voor het Beste Nederlandse Lied 2009 uitreiken tijdens hetBuma Harpen Gala. Eenmaal op het podium liet hij weten dat hij de award nietaan winnaar Gerard Joling wilde uitreiken.

De makers van het nummer verdienden de awardvolgens Eric en hij riep hen dan ook op het podium om de award in ontvangst tenemen. Gerard stond ernaast en keek ernaar en ging met lege handen naar huis.Hij kon het niet laten toch een kleine speech te houden, waarin in hij verteldehet niet te begrijpen dat hij nog nooit een award heeft gekregen tijdens hetHarpen Gala.

“Eric wist dat hij aan mij de prijs moestuitreiken. Dit was een blamage voor Eric en voor het Buma Harpen Gala. Ik hebhem gezegd dat ik hem een akelige zielige man vind. Hij vertelde me nog dat hijniets tegen mij had. Maar dan moet je de prijs niet uitreiken als je weet datik hem krijg.”

Eric blijft echter bij zijn standpunt.”Ik begrijp hoe dit verkeerd kan zijn gevallen bij Gerard. Maar het gingwel om de prijs voor het beste lied, niet om de beste zanger. En dan moet je deschrijver van het lied belichten. Ik vind Gerard een aardige man en een goedeartiest. Helaas werd hij boos. Ik denk dat er in de communicatie bij BUMA watmis is gegaan.”