Geen uitzaaiingen bij Benny Neyman

Een lichtpuntje tijdens het ziektebed van Benny Neyman. De artsen hebben geconstateerd dat de kanker van de zanger niet verder is uitgezaaid.

Volgens Hans van Barneveld, de man van Benny, is de pijn redelijk ondercontrole. De 56-jarige zanger moet eerst aansterken. Komende week wordtbekend of hij een nieuwe chemokuur moet ondergaan.

De zieke Benny krijgt veel steun van zijn fans. “We krijgen zoveelbrieven en bloemen. Het hele huis staat er vol mee. Dat doet ons heelerg goed”, zegt van Barneveld.