Exclusief: voorpublicatie van het boek ‘Máxima de Argentijnse jaren’

Op vijf april ligt het langverwachte boek Máxima, de Argentijnse jaren eindelijk in de winkel. In dit boek staan veel onthullingen over de jonge jaren van onze prinses: haar liefdes, de relatie met haar ouders en de geschiedenis van haar voorouders komen uitgebreid aan de orde.

’Ze werd niet op het eerste gezicht verliefd op hem. Ze vond hem ook niet bijzonder knap. Eigenlijk viel ze meer op donkeremannen, het Latijnse type. Willem-Alexander was uit heel ander hout gesneden. De prins zette echter alles op allesom haar te veroveren, en langzaam maar zeker ging Máxima van hem houden. Nu vindt ze hem zelfs knap en kan ze zichniet voorstellen dat haar vriendinnen daar wel eens anders over denken.’ Een citaat uit het boek ’Máxima, de Argentijnse jaren’dat deze week in Argentinië is verschenen en komende week in eenNederlandse vertaling op de markt wordt gebracht. De schrijvers latener geen twijfel over bestaan dat Willem-Alexander aanvankelijk geentype was voor Máxima. Maar hij wist haar hart te veroveren enuiteindelijk werd hij de man met wie ze de rest van haar leven wildelen. Voor de vrienden van de prinses moet dat een verrassing zijngeweest. Want, zo schrijven Soledad Ferrari en Gonzalo Álvarez Guerreroin hun boek, Máxima viel eerst op volstrekt andere types…

Verkering

Haar eerste vriendjes waren knappe latino’s, die aan elke vinger weltien vrouwen konden krijgen. Mannen waarop Máxima steeds erg verliefdwerd, maar met wie ze het nooit lang uit wist te houden. Haar eerstegrote liefde was Tiziano Lachetti, een Argentijn van Italiaanseafkomst. Hij kwam op een bijzonder moment in haar leven, kort nadathaar ouders eindelijk met elkaar waren getrouwd. Een citaat uit hetboek: ’Halverwege het jaar 1987 trouwden Jorge Zorreguieta en María delCarmen Cerruti voor de burgerlijke stand aan de Calle Uruguay inaanwezigheid van hun kinderen en een aantal familieleden. Máxima deeldehandjes rijst uit aan het bescheiden aantal gasten.
De pais en vree in de familie was van korte duur. Coqui en María Pame(de bijnamen van Jorge en Maria del Carmen Zorreguieta, red.) haddenMáxima voor de duur van hun huwelijksreis vol vertrouwen de leidingover het huishouden en de jongere kinderen gegeven, geholpen door hetdienstmeisje, Carmenza (Máxima’s  grootmoeder van moeders kant, red) entante Marcela. Maar toen ze enkele weken later terugkeerden van de reishoorden ze dat hun dochter verkering had met een zekere TizianoIachetti, een jongen van drieëntwintig jaar. María Pame werd woedend enwilde weten wie ’die man’ was die zomaar was binnengedrongen terwijlzij op reis waren. Ditmaal kwam Coqui niet voor zijn dochter op.
Ze was en bleef zijn kleine meid, en hij vond het verschrikkelijk
om te bedenken wat die twee allemaal hadden kunnen uithalen toen er niemand thuis was.
In feite was die verkering al twee maanden gaande, maar Máxima wistheel goed dat het leeftijdsverschil tot een eindeloze discussie zouleiden. Daarom had ze het geheim gehouden. Ze zag haar vriend in hetweekend en door de week voerden ze eindeloze gesprekken door detelefoon.

Schuld

De relatie nam langzaam maar zeker vastere vorm aan en begon serieus teworden. De afkeuring van haar ouders had natuurlijk een averechtseffect. Máxima zette al haar zinnen op deze jongen die zoveel ouder wasdan zij, hoewel het leeftijdsverschil nauwelijks merkbaar was. Ze vondhem geweldig, hij was goedgebouwd en lang, met een Latijns-Amerikaansuiterlijk. Bovendien hield Tiziano van kunst! Dat was geheel nieuw inhet leven van de jonge leerlinge van het Northlands College, waar menweinig leerde over de schilder- en beeldhouwkunst.
Máxima’s moeder gaf Tiziano echter overal de schuld van: het was zijnschuld dat ze rookte, hij had haar ’s zaterdags als ze uitgingenalcohol laten drinken; het was zijn schuld dat ze te laat thuiskwamzonder even te bellen… De relatie tussen María Pame en haar dochterhad zijn dieptepunt bereikt.’
Máxima had volgens de schrijvers zo’n drie jaar verkering met Tiziano.Hij was haar eerste grote liefde. Dat hij zeven jaar ouder was dan zijwas een probleem voor haar ouders, maar gaandeweg leerden Jorge en Maridel Carmen de relatie van hun oudste dochter met de knappe Argentijn teaccepteren.

Lees meer in de Weekend van deze week!