Exclusief: Estelle wil nooit meer naar het buitenland

Voor het eerst sinds haar mislukte Hollywood avontuur verscheen Estelle Gullit weer op een Nederlands feestje. En hoe! Toen ze op het modegala van Mart Visser verscheen, in het Amsterdamse Hilton Hotel, werd er spontaan voor haar geapplaudisseerd door de vele BN-ers. Estelle kreeg het er warm van. ’Hier hoor ik thuis. Pas nu besef ik hoe gelukkig we hier zijn’

De 29-jarige Estelle Gullit is even beduusd na het spontane welkom in hetAmsterdamse Hilton Hotel. “Ik begin hier alweer te wennen. Al die lievemensen hier, ik merk nu pas hoe ik ze allemaal heb gemist”, vertelt zeaan Weekend. “In de korte tijd dat ik met Ruud in Amerika heb gewoond,is me één ding duidelijk geworden: Nederland is m’n thuis! Pas nu besefik hoe gelukkig we hier zijn.”

Estelle en Ruud hadden zeker de droom om hun Amerika-avontuur te latenslagen, maar hun hart ligt toch echt in de Nederlandse hoofdstad.“Natuurlijk hadden Ruud en ik een droom, de Amerikaanse droom zoals datdan heet. Maar ik besef nu dat ik die droom overal kan naleven”, zegtze. “Bovendien hebben Ruud en ik alweer een aantal leuke aanbiedingenin Nederland gekregen, dus we hoeven ons niet te vervelen. Zelf ben ikmet een aantal zenders aan het onderhandelen. Ze hebben mij namelijkbenaderd voor een tv-programma. Maar eerst wil ik hier even heerlijktot rust komen met de kids, Joëlle en Maxim. Geen buitenlandplannenmeer voor ons.”

De enige die Estelle mist, is haar hartvriendin, die in Hollywood opeen steenworp aftand van haar woonde, Daniëlle Overgaag. “Maar met demoderne media kunnen we zo vaak contact houden als we willem,” laatmevrouw Gullit weten.