Exclusief: Catherine Keyl over haar leven zonder Maurits

Voor Catherine Keyl is 2008 uitgelopen op misschien wel het meest dramatische jaar uit haar carrière. Haar relatie liep op de klippen en aan haar succesvolle tijdschrift kwam onverwacht een einde. Toch probeert Catherine niet bij de pakken neer te zitten. “Ik wil met Kerst absoluut niet alleen thuis zitten,” zegt ze in een interview met Weekend.    

In 2007 nam Catherine Keyl een moedige beslissing. Om meer tijd tehebben voor haar privéleven en nieuwe projecten besloot ze om een puntte zetten achter de presentatie van haar succesvolle middagprogramma’Max & Catherine’. Maar het pakte allemaal anders uit. Begin ditjaar kreeg Catherine een probleem met uitgeefster Annemarie van Gaalover hun succesvolle tijdschrift: Catherine. Inmiddels is het maandbladter ziele. En alsof die klap alleen al niet genoeg was, liep ook derelatie met Maurits Regenboog niet goed. Hij is inmiddels weg bijCatherine. “Dit jaar is allesbehalve een leuk jaar geworden,” zegtCatherine, terwijl ze zichtbaar wat wegslikt. “Het tijdschrift, waar ikzo trots op was, is een drama geworden. Niet door de lezers, want diekochten het massaal en reageerden enthousiast. Ik ben gewoon in eenhele slechte film terechtgekomen, waarin ik van vanalles werdbeschuldigd. Ach, ik wil er eigenlijk niets meer over zeggen, dan datik ontzettend teleurgesteld ben. En ja, als je dat voor je kiezenkrijgt, is het ook geen pretje als je relatie op hetzelfde moment ookniet lekker loopt. Maurits is nu definitief bij me weg. Hij heeft eenleuk appartement, niet ver van mijn huis. We hebben nu een LAT-relatie,maar we moeten nog uitvinden hoe dat verder gaat. We moeten nu eerstwennen aan het leven zonder elkaar en dat is best moeilijk. Ik vind datwe de juiste beslissing hebben genomen, maar dat neemt niet weg dat hetmoeilijk is om op je 61ste ineens alleen te staan.”

Met twee dramatische gebeurtenissen in hetzelfde jaar verheugtCatherine zich volop op het nieuwe jaar. Maar ze heeft besloten om ditjaar positief en met leuke dingen af te ronden. “Ik heb voor mezelf eenmooie cruise geboekt, in de kerstperiode. Ik ga naar allerleiverschillende landen in Afrika en eindig op een paradijselijk eiland.Ik moest er niet aan denken om met Kerst alleen thuis te zitten. Nu benik lekker in de zon, in het buitenland. Op zo’n boot leer je snelmensen kennen en als er geen leuke mensen aan boord zijn, dan ga iklekker boeken lezen op het terras bij mijn kajuit. Ik verheug me er nual op.”

Lees het hele interview in de Weekend van deze week.