Eén op de drie…

Nederland gonst nog na van de schok van vorige week. Het overkomt één op de drie stellen, en nu dus ook Linda de Mol en Sander Vahle. In plaats van dat de ideale schoondochter haar geliefde eindelijk – hoe lang hebben we er met z’n allen niet naar uitgekeken? – in vol ornaat het jawoord zou geven, kozen zij onverwacht voor een time-out.

Sander werd dit weekend door onze fotograaf Reni van Maren gesignaleerdbij zijn naar wat we mogen aannemen tijdelijke onderkomen. Het huisje,boven een pizzeria in Laren en op een steenworp afstand van Linda enhun kinderen Julian en Noa, vormt een schril contrast met de luxe diehij gewend was in villa Crailoo.

Net zoals destijds bij Linda’s scheiding van Fred Reuter voert depresentatrice het uit elkaar groeien als gevolg van werkperikelen opals oorzaak van de breuk. Boze tongen beweren echter dat Linda alverschillende keren meer dan onder de indruk zou zijn geweest vanmannelijke tegenspelers dan wel collega’s. Ook Sander zou  volgens hetonmiddellijk op gang gekomen geruchtencircuit niet altijd ongevoeligzijn voor de charmes van het andere geslacht. Ach, wordt dit niet bijelke relatiecrisis meteen geroepen?

Hoe het ook zij, deze breuk lijkt toch vrij definitief. Linda brachthet nieuws zelf naar buiten en weet als geen ander wat het effectdaarvan zou zijn. Zou deze slimme ’zaken’vrouw dit  gedaan hebben alser in hun relatie slechts sprake zou zijn van wat kleine barstjes? Ikdenk het eerlijk gezegd niet. Wel ben ik ervan overtuigd, en ik spreekhelaas uit ervaring, dat Linda en Sander alles uit de kast hebbengehaald en dat wellicht misschien zelfs nóg een keer zullen doen omvoor hun twee schatjes van kinderen te redden wat er te redden valt. Alis het alleen maar om van dat immense schuldgevoel af te komen…