Dries Roelvink heeft opvallend hoog QQ

In het maandblad Quest is een nieuwe intelligentietest geplaatst. Op de test scoort de gemiddelde Nederlander 100. Dries Roelvink kwam uit op 108. De score van de zanger geeft aan dat hij bovengemiddeld intelligent is. Dat is opvallend aangezien de volkszanger alleen de lagere school heeft afgemaakt.   

De QQ Test kijkt naar meerdere aspecten van intelligentie.
Zo worden ruimtelijk inzicht en logisch denken, maar ook talenten beoordeeld.
Deze kunnen om van alles gaan, zoals muzikaliteit en zelfkennis. De QQ Test is
ontwikkeld voor het vijfjarige bestaan van

Quest

en is voor iedereen te maken op

http://qq.quest.nl