Christina Curry gedoogt Micky

Christina Curry heeft zelden contact met haar vader Adam Curry. Van een vriendschappelijke band tussen haar en Micky Hoogendijk is absoluut geen sprake, zo vertelt ze.

Enige tijd geleden werd in de media gesuggereerd datChristina Curry het uitstekend kon vinden met de vrouw waar haar vader haarmoeder voor verliet. Dit blijkt onzin te zijn, Christina ziet Micky zelden enkoestert geen warme gevoelens voor haar. “Het is absoluut niet zo dat ik goedmet haar kan opschieten. Ik maak geen ruzie met Micky, maar ik gedoog haar, omhet zo uit te drukken. En dat zal denk ik ook niet zo snel veranderen.”

Ook de relatie met haar vader is na de scheiding van haarouders ernstig bekoeld. “De band tussen mij en mijn vader is niet heel erggoed. Soms ben ik nog boos op hem, vanwege wat hij heeft gedaan. Ik zie hemwaarschijnlijk volgende maand weer, want dan komt hij naar mijn nieuweappartement kijken. Maar voor de rest is het contact nihil.”

De enige die op 100% liefde kan rekenen is haar moederPatricia Paay. “Natuurlijk is het voor ons allemaal een moeilijke tijd geweest,maar de manier waarop mijn moeder overal mee is omgegaan dwingt bij mij alleen maarrespect af. Ik weet dat veel mensen denken dat ze doet alsóf het haar goedgaat, maar dat is echt niet zo. Mama is zo’n sterke vrouw, dat is echtongelooflijk…”

Patricia verhuisde onlangs naar Amsterdam, terwijl Christinaachterblijft in Londen. Hoewel ze veel van haar moeder houdt, vindt ze dit geenprobleem. “Het is natuurlijk wel een verandering, maar ik ben ook nietiemand die elke dag thee bij haar moeder gaat drinken of zo. Ik ben 19 en ikkan op mijn eigen benen staan. En natuurlijk heb ik in Engeland mijn vriendjeDexter nog. Nee, we wonen niet samen. Wel heb ik een heel lieve huisgenoot waarik veel mee optrek. Dat is een fijne basis.”