Bekende papa’s lezen voor

Elf bekende vaders gaan mannen oproepen meer voor te lezen aan hun kinderen en kleinkinderen. Hiervoor is een 'Vaders Voor Lezen-elftal' samengesteld, bestaande uit onder anderen Ruben Nicolai, Eric Corton, Beau van Erven Dorens, Job Cohen en Dennis van der Geest.

Er zijn nog steeds te veel kinderen die na de basisschool een leesachterstand hebben, stelt de 'Leescoalitie', een samenwerkingsverband van onder meer de stichting Lezen, de stichting CPNB en de openbare bibliotheken. 'Met name vaders lezen hun kinderen weinig voor, terwijl juist een vaderlijk leesvoorbeeld een groot effect heeft op het leesgedrag van kinderen.'