Bassie werkt mee aan vaderschapstest

Clown Bassie is bereid mee te werken aan een vaderschapstest. Dat meldt ShowbiZnewZ.nl. Van Toor reageert voor het eerst op het verhaal dat hij de 31-jarige Sandra K. zwanger heeft gemaakt.

“Mocht blijken dat ik inderdaad de vader ben van de baby dan zal ik hetvanzelfsprekend liefhebben”, zegt hij. “”Alhoewel het mij bijzondersterk lijkt dat ik daadwerkelijk de biologische vader van het kind ben,dit is volgens mij zelfs onmogelijk, maar wij zullen het over tweemaanden zien.”

De desbetreffende vrouw is blij dat clown Bassie instemt met een vaderschapstest.