Rachel Hazes

Rachel Hazes wil juridische strijdbijl begraven

Rachel Hazes gaat de door Roxeanne Hazes opgeëiste documenten omtrent de erfenis van haar overleden man André Hazes sr. zo snel mogelijk delen met haar dochter. Ze hoopt daarmee duidelijkheid te kunnen verschaffen en dat zij en Roxeanne “de juridische strijdbijl” kunnen begraven. Dat laten Rachels advocaten Royce de Vries en Annemiek van Spanje weten.

De rechtbank in Utrecht besloot eerder donderdag in een kort geding dat Rachel zich voorlopig erfgenaam mag blijven noemen hoewel ze dat op basis van het testament van haar overleden man niet is. Roxeanne was hierom samen met een voormalig testamentair bewindvoerder naar de rechter gestapt. Zij stelden dat Rachel ten tijde van het overlijden van André in september 2004 verwikkeld zou zijn in een scheidingsprocedure, waardoor ze geen erfgename zou zijn.

De voorzieningenrechter bevestigde dit, maar alleen in een bodemprocedure kan worden beoordeeld of dat terecht is. Hetzelfde geldt voor het bezitten van de intellectuele eigendomsrechten van de volkszanger. De rechtbank vindt dat Roxeanne wel inzicht moet krijgen in een aantal documenten hierover. Op last van een dwangsom van maximaal 50.000 euro moet Rachel haar onder meer kopieën geven van twee (toenmalige) bankrekeningen van André.

Liefde

Voor Rachel maakt het volgens haar advocaten niet uit of zij zich wel of niet erfgenaam mag noemen. “Zolang men maar niet twijfelt aan de liefde die tussen haar en haar overleden man bestond ten tijde van zijn overlijden”, staat in een verklaring. De Vries en Van Spanje stellen dat ruim voor het overlijden van André door de echtscheidingsadvocaten het dossier al was gesloten vanwege een verzoening. Dat de rechtbank dat pas na zijn dood deed maakt dat voor haar niet anders.

“Mevrouw Hazes blijft herhalen dat zij nooit iets te verbergen heeft gehad richting haar kinderen. Zij zal daarom deze stukken zo spoedig mogelijk verstrekken en spreekt de hoop uit dat hier discreet mee wordt omgegaan”, aldus De Vries en Van Spanje. “Zoals eerder gezegd, kent deze zaak geen winnaars. We hopen voor alle partijen dat de verstrekking van deze stukken voor de gewenste duidelijkheid zorgt en dat moeder en dochter de juridische strijdbijl hiermee kunnen begraven.”