Rachrox

Rachel Hazes mag zich voorlopig erfgenaam blijven noemen

Rachel Hazes is op basis van het testament van haar overleden man André Hazes geen erfgenaam. Wel heeft ze recht op zijn nalatenschap, oordeelde de rechtbank in Utrecht. Hazes mag zich van de voorzieningenrechter voorlopig erfgenaam blijven noemen.

Hazes’ dochter Roxeanne was samen met een voormalig testamentair bewindvoerder naar de rechter gestapt. Zij stelden dat Rachel ten tijde van het overlijden van André in september 2004 verwikkeld zou zijn in een scheidingsprocedure, waardoor ze geen erfgename zou zijn. Zo zou ze geen recht hebben op de intellectuele eigendomsrechten van de volkszanger.

De rechter bevestigt dat er tijdens het overlijden van André een echtscheidingsprocedure liep. Na zijn dood zijn er, onder andere met de vertegenwoordiger van de destijds nog minderjarige kinderen, afspraken gemaakt over de erfenis. Toen is bepaald dat Rachel alles kreeg wat tot de huwelijksgoederengemeenschap behoorde, waaronder de volledige erfenis inclusief intellectuele eigendomsrechten.

Bodemprocedure

Of Rachel zich daarom ook erfgenaam mag noemen hangt volgens de rechtbank af van de context en kan niet beoordeeld worden in een kort geding. Roxeanne moet daarvoor een bodemprocedure starten. De rechter stipt aan dat Roxeanne al in 2020 wist dat haar moeder volgens het testament geen erfgenaam was. Ze is daarom te laat om daarover een kort geding aan te spannen. Ook de eis van Roxeanne dat Rachel stopt met het exploiteren van de intellectuele eigendomsrechten hoort volgens de voorzieningenrechter thuis in een bodemprocedure.

Royce de Vries, advocaat van Rachel, stelde tijdens de behandeling van het kort geding twee weken geleden dat zijn cliënte en de volkszanger weer bij elkaar waren tijdens de dood van André. Volgens hem heeft Rachel integer gehandeld tijdens de verdeling van de erfenis en nooit zaken verzwegen voor haar kinderen.

De rechtbank vindt dat Roxeanne inzicht moet krijgen in een aantal documenten hierover. Op last van een dwangsom van maximaal 50.000 euro moet Rachel haar kopieën geven van twee (toenmalige) bankrekeningen van André. Ook moet zij het rapport dat destijds door een accountantskantoor is opgemaakt over de waardering van de aandelen van de holdingvennootschap van de volkszanger naar Roxeanne sturen. Daaruit zou kunnen blijken dat Rachel haar kinderen te weinig heeft gegeven.