Vriend Robbie Williams pleegt zelfmoord

Robbie Williams zal er voorgoed spijt van hebben hoe hard hij was tegen zijn kapper en goede vriend Aaron Vicker. Nu een ruzie pleegde Aaron zelfmoord.

Robbie en Aaron ontmoetten elkaar in Los Angeles, waarRobbie, die uit Engeland afkomstig is, tegenwoordig woont.

Toen de 25-jarige Aaron nogal krap bij kas zat was de Britsezanger zo aardig om hem samen met zijn vriend in zijn huis in Engeland te latenverblijven. Robbie was blij dat hij kon helpen en Aaron was daar erg dankbaarvoor, maar na een paar maanden verslechterde de vriendschap. Aaron verspreidderoddels over een gemeenschappelijke vriend en dat viel niet in goede aarde bijRobbie.

“Robbie zat in een lastig parket, maar besloot bij zijnprincipes te blijven.” vertelt een vriend. En dat betekende dat de kapper niet langer in zijn huis konverblijven en eruit gezet moest worden.

Niet lang daarna werd Aaron’s lichaam levenloos hangend aan eenboom in het bos gevonden. Volgens zijn collega-kappers was Aaron een geweldig persoon.“Hij was fantastisch en wist iedereen die hij ontmoette te raken. Hij wasuniek.”

Ook Robbie is er stuk van. “Robbie is intens verdrietig. Hijwenst de partner, familie en vrienden van Aaron veel sterkte toe,” aldus zijnwoordvoerder.