Troonswisseling zonder buitenlandse gasten

Bij de troonswisseling in België, zondag 21 juli, zullen geen buitenlandse gasten aanwezig zijn. ''Het wordt een Belgische aangelegenheid'', zo liet de woordvoerder van het Koninklijk Paleis desgevraagd vrijdag weten.

Er zullen geen buitenlandse koninklijke gasten aanwezig zijn, net zo min als buitenlandse regeringsleiders of hoogwaardigheidsbekleders. De tijdspanne tussen de aankondiging op 3 juli en de troonswisseling op 21 juli was te kort. Daarop heeft het Belgische paleis besloten geen uitnodigingen uit te sturen. Bovendien speelde het feit mee dat de abdicatie midden in de zomervakantie valt, aldus de zegsman.