Prinses Caroline lijkt op wraak uit…

De scheiding van prinses Caroline van Monaco en prins Ernst-August van Hannover lijkt steeds grimmiger te worden. Prinses Caroline heeft al maanden geen contact meer met de man met wie ze officieel nog steeds getrouwd is. Haar dochtertje Alexandra zou het contact met haar vader ook hebben verbroken. In Monaco wordt de prins doodgezwegen. 

PrinsesCaroline was het middelpunt tijdens een feest in Monegaskische Dance Forum.Niét het stralende middelpunt, want de verbeten trekken om de mond van deoudste zus van prins Albert verrieden dat zij geen gemakkelijke periodedoormaakt. De prinses uit Monaco leeft al maanden gescheiden van haarechtgenoot, prins Ernst-August van Hannover. Over de breuk zijn nog altijd geenofficiële mededelingen gedaan, maar men hoeft geen hofinsider te zijn om teweten dat er iets goed mis is in het huwelijk van de prinses. Ernst-Augustlijkt zich al maanden schuil te houden, terwijl Caroline zich met hundochtertje Alexandra weer in Monaco heeft gevestigd. Sinds haar terugkeer heeftze haar rol als First Lady van het ministaatje weer volledig opgepakt.Opmerkelijk is wel dat Caroline zich nog altijd Prinses van Hannover laatnoemen. Maar boze tongen beweren dat dat vooral komt doordat die titelsamengaat met het predikaat Koninklijke Hoogheid, waarop Caroline zeer gesteldis. Als prinses van Monaco is ze ’slechts’ een ’Doorluchtige Hoogheid’…

Maar denaam Van Hannover is nog de enige verwijzing naar de man, over wie momenteelmet geen woord meer gesproken wordt in Monaco. Zijn naam is van alle officiëleuitingen van het hof geschrapt en hij wordt niet meer verwacht bij officiëlegelegenheden van het hof. Bij de viering van de Nationale Feestdag was dat alzeer merkbaar, want voor het eerst sinds jaren ontbrak de prins. In dezomermaanden werd hij niet één keer met Caroline en Alexandra gezien, maar welmet zijn eerste vrouw en jeugdliefde Chantal. 

InMonaco wordt volop gegist naar de reden waarom Caroline bij haar man isweggegaan. Samen doorstonden ze vele stormen en het lukte Caroline zelfs omErnst-August rustiger te maken. Lange tijd werd de prins gezien als het enfantterrible van de Europese royalty. Zijn liederlijke gedrag, de vechtpartijen ende openbare scheldpartijen leken eindelijk tot het verleden te behoren. 

Lees de rest  van het verhaal deze week in Weekend!