Nu in de winkel: Beatrix en Mabel

De moeilijke en lange gesprekken van koningin Beatrix met prinses Mabel. Je leest het in de Weekend.