Laatste staatsieportret Koningin Beatrix

Ter gelegenheid van haar 75e verjaardag, morgen, heeft hare majesteit Koningin Beatrix haar allerlaatste officiële portret als vorstin laten maken. Foto: RVD