Koning: perspectief op herstel

Er zijn voorzichtige signalen dat de mondiale economie aantrekt. Voor Nederland betekent dat perspectief op herstel. Koning Willem-Alexander heeft dat dinsdag gezegd in zijn eerste troonrede.

 

Hij wees er wel op dat de Nederlandse economie een aantal specifieke problemen kent, zoals een hoge schuldenlast bij huishoudens en de problemen bij banken. Het kabinetsbeleid is gericht op economisch herstel. Daarbij zal de klassieke verzorgingsstaat plaats moeten maken voor een 'participatiesamenleving', zei de koning. Vooral in de zorg en de sociale zekerheid zal dat merkbaar zijn.

Volgens de koning wordt van iedereen die dat kan, gevraagd worden om verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier voegen mensen 'niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel.'

De klassieke verzorgingsstaat heeft regelingen voortgebracht die in huidige vorm onhoudbaar zijn, stelde Willem-Alexander verder. De omslag naar een participatiesamenleving wordt daarnaast gestimuleerd doordat mensen graag zelf keuzes willen maken.