Exclusief: Emile Ratelband: ‘Er komt nog een baby’

Emile Ratelband is nog maar net weer bij Moon ingetrokken, of de positiviteitsgoeroe is alle ellende die eraan voorafging vergeten. Niet alleen heeft hij besloten om zijn testament te wijzigen en zijn vermogen alleen aan Moon na te laten, ook heeft hij heugelijk nieuws te melden. Ratelband: ‘Er komt nog een baby aan!’

“Moon is weer ’in love’ met mij. Wij blijven de rest van ons leven bijelkaar”, zegt Emile. Ratelband weet het zeker en woont sinds kort weer samenmet Moon in de Arnhemse bossen. “Ze wil niet meer van me af, ik kook,doe de afwas, maak het bed op, ga er ’s nachts uit voor de kleine, alser één ideale vent is, ben ik dat. Dat kan ik rustig zeggen. Descheidingsverzoeken zijn allemaal in de openhaard gegooid,” vertelthij in gesprek met Weekend. “Ik ben een familiemens. Toen ik van Jenny,mijn eerste vrouw, afging was dat een persoonlijke nederlaag. Als kereldenk je: ‘moet dat nou?’ Maar dat kon niet anders, omdat we uit elkaargegroeid waren. Van Sylvie Schmeiz, de moeder van Beau, was ikhartstikke gek, maar zij wilde haar ding doen en dat ging bij mijgewoon niet. Ik wilde de huishouding traditioneel en dat wilde zijabsoluut niet. Die breuk was voor mij een drama. Maar al zes wekennadat ik Moon ontmoette, wist ik dat zij mijn vrouw was. Toen ze bij mewegging zei ze: ‘Ik ben bang voor je en wil rust hebben.’ Toen heb ikgezegd: ‘Als je opgeflikkerd bent, hoef je ook niet meer terug tekomen.’ Dat ik haar mishandeld zou hebben is gelul, dat fluisterenadvocaten haar in, dat maakt de zaak bij de rechter makkelijker, denkenze. Ik zeg eerlijk: het is niet waar. Die rechter had dat gelijk door,die prikte er doorheen, en toen moesten we er samen zien uit te komen.Ik heb haar overal haar zin in gegeven en langzaam maar zeker hebben weweer een relatie opgebouwd.”

Volgens Emile zal hij nooit een andere vrouw hebben dan Moon, hoewel zebij de geboorte van Junior nog scheldend het ziekenhuis verliet. Hij isbereid om alle mogelijke risico’s te nemen in dit wankele huwelijk. “Eergisteren zei ze tegen me: ‘Ik geniet zo van Royce en Junior en ikben zo gelukkig met jou, ik wil nog een derde kindje.’ Dat komt erdus,” zegt Ratelband. Dat betekent dat hij opnieuw vader zal worden enin totaal acht kinderen bij drie vrouwen zal hebben. En dat is nog nietalles, want de goeroe is bereid om nog verder te gaan. ’Ik zei gisterentegen Moon: ”Je moet even de notaris bellen dat mijn testament helemaalgoed voor elkaar komt; dat het op jouw naam komt te staan.” Datbetekent dat alles voor Moon en de kleine kindertjes is als ikoverlijd. Zij mag mijn vermogen beheren en zorgen dat de drie jongstekinderen – dat worden er straks vier – tot hun 21ste kunnen leren en eenbijdrage krijgen. Dat ga ik laten vastleggen bij de notaris. Nu zit ernog een ontsnappingsclausule in het testament, maar dat wordtgeschrapt.’
Om hoeveel geld het gaat is onbekend. “Maar,” zegt Emile, “het gaat om genoeg geld, want ik ben gewoon rijk.”

Lees meer in de Weekend van deze week. Emile verteld dat hij zijn oudste kinderen ontefd…