De stilte rond Friso

Prins Friso ligt deze week 66 weken in coma. Hoewel de RVD in november nog mededeelde dat er een kleine verbetering in zijn toestand waarneembaar was, is er sindsdien geen enkele update meer geweest. Vrienden van de koninklijke familie zijn echter somber gestemd over toekomstige prognoses. Is het daarom zo stil rond Friso?

Vrienden van prinses Mabel en intimi van prinses Beatrix zeggen off the record dat de toestand van Friso zorgelijk is en dat de kans dat hij op enigerlei wijze zal herstellen van deze coma steeds kleiner wordt. Of zoals een van hen aan Weekend vertelde: ’Hoop zal er altijd zijn, maar wie realistisch is, weet ook dat het scenario zeer waarschijnlijk geen happy end heeft.’ Van februari tot november werd door de Rijksvoorlichtingsdienst geen enkele verandering in de gezondheidstoestand van de prins gemeld. De enige verandering was dat Friso werd overgebracht van het ziekenhuis in Innsbruck naar het Wellington Hospital in zijn woonplaats Londen. Daar wordt hij sindsdien trouw bezocht door zijn familie. Prinses Mabel zou bijna dagelijks aan het bed van haar man te vinden zijn en Beatrix komt zoveel mogelijk in het weekend. Bij die bezoeken leest ze haar zoon voor, zo onthulde schrijfster Jutta Chorus in haar boek ’Beatrix. Dwars door alle weerstand heen.’
Meer deze week in de nieuwe Weekend