De eerste foto’s!

Zaterdagmiddag vindt de kerkelijke inzegening plaats van het huwelijk van prins Jaime de Bourbon de Parme en Viktória Cservenyák. Zojuist kwam de bruid aan bij de kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Apeldoorn. De echtgenote van prins Jaime, draagt bij de kerkelijke inzegening van het huwelijk een jurk van de in Amsterdam wonende en werkende Deense modeontwerper Claes Iversen.

Het huwelijk wordt ingezegend door de jezuïet Tjeerd Jansen, studentenpastor in Amsterdam. Hij wordt bijgestaan door Harrold Zemann en Ronald Dashorst. De mis is in het Engels, met lezingen in het Hongaars en Spaans. De liederen zijn in het Nederlands en Frans. Het bruidspaar krijgt hulp van de hofhouding van koning Willem-Alexander, die op een aantal onderdelen van de plechtigheid en festiviteiten assisteert.