Bijzondere Weekend is uit

De nieuwe Weekend is uit. Het is een heel bijzonder nummer geworden dat uiteraard geheel in het teken staat van de abdicatie en alles wat er vervolgens op 30 april gebeurde.

De officiële plechtigheid in De Nieuwe Kerk, de Koningsspelen, het afscheidsdiner, de vele buitenlandse gasten, de Koningsvaart, het Koningslied, maar ook de BN’ers op straat… Echt alles is te vinden in de nieuwe Weekend. Het was een enorme klus die door de redactie rond de klok van 22.00 uur werd afgerond. Daarna gingen de pagina’s naar de drukker en momenteel wordt het blad verspreid. Het mag duidelijk zijn dat dat een enorme logistieke operatie is, waarbij wordt gewerkt vanuit Amsterdam en Schiphol. Van daaruit wordt in 24 uur tijd ook de rest van Nederland voorzien, zodat ook u kunt genieten van dit prachtige bewaarnummer.