Arie Boomsma heeft groot ego

De veelbesproken presentator heeft naar eigen zeggen een groot ego en dat is niet altijd even leuk voor zijn vriendin Kieu.

Maar de Vietnamese Kieu, met wie Arie al sinds zijn 24ste samenis, zorgt er wel voor dat zij ook nog aan bod komt in huize Boomsma. “Zij kanzeggen:‘We hebben het nu alweer een uur over jou en ik heb ook dingenmeegemaakt.’,” aldus Arie in de Libelle.

Toch vindt de bijna 36-jarige KRO-presentator het bewonderenswaardigdat zijn vriendin met hem samen kan leven. “Ik zou niet met mezelf willensamenwonen. Ik zou dat egocentrisme van mij niet trekken.”

Arie denkt dat zijn achtergrond te maken heeft met het feitdat hij tegenwoordig vaak egocentrisch is. “Vroeger wilde ik dat iedereen meaardig vond. Veel domineeskinderen hebben last van dat please-gedrag. Als kindvan een dominee ben je nooit onzichtbaar, alles wat je doet, wordtgeregistreerd.”