Column Marcvanderlinden

Van ceremoniemeester naar evenementenorganisator

Wie het gevolg van de koning afgelopen maandag voor het staatsbezoek aan Duitsland het regeringsvliegtuig uit zag stappen, had er niet zelf achter kunnen komen. Ceremoniemeester Simon van der Burg liep gewoon achter het koningspaar de trap af en werd later door de koning aan de Duitse bondspresident voorgesteld. Hij is nu nog een belangrijk lid van de hofhouding, maar over een paar weken bestaat zijn functie niet meer. Enkele dagen voor vertrek naar Duitsland werd duidelijk dat er vanaf deze zomer geen ceremoniemeester meer zal zijn aan het hof. Dat gebeurde niet door een persbericht uit te sturen, men paste eenvoudigweg de website van het Koninklijk Huis aan. Op een vrijdagmiddag nog wel, de dag in de week waarop de meeste mensen al in weekendstand staan en dus niet scherp zijn op eventueel belangrijke ontwikkelingen aan het hof. Maar de Rijksvoorlichtingsdienst had buiten een altijd oplettende ANP-medewerker gerekend, die het wel opviel. De huidige Simon van der Burg is ’per juli’ van zijn functie ontheven en wordt dan onze nieuwe ambassadeur in Bulgarije. Wie lid is van de hofhouding wordt immers niet ontslagen. Evenmin kan hij of zij zelf ontslag nemen. Het is de koning die iemand met alle uit eer uit diens functie ontheven verklaard. De zeldzame keer dat ’alle eer’ ontbreekt, kun je ervan uitgaan dat er heibel is geweest. Maar de functie opheffen is een ander verhaal. Het is het einde van een tijdperk.

De ceremoniemeester behoorde tot het lijstje waarop ook hofmaarschalk en stalmeester stonden. Termen die onlosmakelijk aan een hofhouding verbonden waren en waarvan je dacht dat een koning nooit zonder zou kunnen. Maar dat bleek een mythe, althans, zo doet de site koninklijkhuis.nl het voorkomen. ’Alle taken van bureau Ceremoniemeester worden per juli 2021 belegd bij andere organisatieonderdelen van de Dienst van het Koninklijk Huis. Adjudanten en andere stafleden van het Militair Huis, het departement Hofmaarschalk en de Algemeen Secretaris en diens plaatsvervanger nemen gezamenlijk deze taken over.’ Wat deed zo’n ceremoniemeester eigenlijk? Het meest zichtbaar was die bij de inhuldiging, toen de toenmalige ceremoniemeester Willem Cosijn, na twee keer met zijn staf de aanwezigen in de Nieuwe Kerk tot stilte te hebben gemaand, luidkeels de komst van de koning aankondigde. Hetzelfde deed hij bij staatsbanketten. Ook nam hij altijd plaats in de eerste koets voor de rijtoer van Prinsjesdag. Zijn taken betroffen verder de coördinatie van de totstandkoming van uitgaande buitenlandse bezoeken van de koning (staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken), alsmede inkomende bezoeken van buitenlandse staatshoofden.

Maar de koning wil met zijn tijd meegaan en zal tot de conclusie zijn gekomen dat een ceremoniemeester niet meer nodig is. Opvallend is echter dat Dienst Koninklijk Huis sinds diezelfde vrijdag een evenementenorganisator zoekt. Het betreft een functie voor 36 uur per week. De functie levert afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.622,90 of maximaal € 5.039 bruto per maand op, exclusief 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering. Gaat hij of zij straks ook ’De koning!’ roepen als Willem-Alexander de zaal voor het staatsbanket betreedt?